Privacy regelement

Privacyreglement RET training
In verband met de nieuwe regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens ben ik verplicht om helder aan te geven hoe ik met uw persoonlijke gegevens omga.

Persoonlijke gegevens individueel RET traject:
De persoonlijke gegevens (o.a naam, adres, geboortedatum,) zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders. Ook heb ik een beroepsgeheim. Zonder uw toestemming mag en zal ik geen gegevens van u doorgeven aan derden.

Het dossier
Uw gegevens noteer ik in een dossier, dat alleen op papier en in een afgesloten dossierkast wordt bewaard. Wanneer de training is afgesloten, sluit ik het dossier af.

Recht op inzage en verbetering
U hebt het recht om uw dossier in te zien. Ik kan eventueel gegevens voor u corrigeren/verwijderen als ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn. U kunt een kopie ontvangen van het dossier.

Cliëntgegevens
Ik registreer alleen gegevens van cliënten, gewoonlijk bestaande uit:

  1. de voor een goede (financiële) administratie noodzakelijke gegevens
  2. agenda met afspraken
  3. dossier, bestaande uit intakeverslag, sessie verslagen. Dit is een papieren dossier, bewaard in een afgesloten dossierkast, wat ik 15 jaar bewaar en dan vernietig.

Voor  cursisten geldt:
De persoonlijke gegevens (o.a naam, adres) zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders. Ik bewaar cursistengegevens in een word bestand op een beveiligde pc, tenzij u verzoekt om uw gegevens te vernietigen. Uw emailadres zal ik gebruiken indien ik – na de cursus- contact zoek ivm bijvoorbeeld het informeren over vervolg cursussen. Op geen manier zal ik uw gegevens met derden delen, zonder uw toestemming.

Cursisten gegevens:Ik registreer alleen noodzakelijke gegevens van cursisten, gewoonlijk bestaande uit: de voor een goede (financiële) administratie noodzakelijke gegevens.

.