Wat is RET

R.E.(B).T. staat voor rationeel-emotieve training (of therapie) en is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis. (1913-2007). Internationaal bekend als REBT (Rational-Emotive Behavior Therapy). RET is een specifieke vorm van cognitieve gedragstherapie. Van oorsprong is RET als psychotherapie ontwikkeld, maar inmiddels zien we RET ook terug in allerlei trainingsprogramma’s en in coachingstrajecten. Klik hier voor informatie over de empirische status van RE(B)T.


Gedachten Volgens RET hebben gedachten een grote invloed op onze emoties en gedragingen. Dit belangrijke uitgangspunt van RET komt van de griekse filosoof Epictetus (50-130 na Chr.): “Niet de dingen zelf zijn beangstigend, maar onze gedachten daarover”. RET leert ons om belemmerende (irrationele) gedachten op te sporen, om ze uit te dagen en om ze te vervangen door productievere gedachten. Op die manier kunnen we emotioneel beter reageren en op een gezonde manier onze doelen nastreven.

Filosofisch RET is veel filosofischer dan veel mensen denken. Nog preciezer komen we namelijk volgens RET vooral emotioneel in de problemen wanneer we iets niet langer accepteren: van onszelf, van anderen of van de omstandigheden. Door dat verzet verkrampen we en blokkeren we onbedoeld. Een belangrijke focus in RET ligt dan ook bij deze niet-accepterende gedachten en hoe je die verlaten kunt.

Concreet Door middel van concrete stappen (o.a. het ABC van RET) kunnen we leren om onze niet-accepterende gedachten te identificeren, om ze  kritisch tegen het licht te houden en om een productievere houding te ontwikkelen. Ook ten opzichte van onszelf kunnen we een andere houding ontwikkelen; we kunnen leren om milder naar onze (vermeende) tekortkomingen te kijken. Zo‛n mildere blik ten opzichte van onszelf – en anderen – levert meer veerkracht en flexibiliteit op. In termen van de RET werken we dan, wat betreft die mildere blik, aan Onvoorwaardelijke Zelfacceptatie.

Directief De methode is directief, uitdagend en soms confronterend, waarbij vooral gefocused wordt op hoe we in het “hier en nu” omgaan met moeilijkheden. Daarnaast is RET ook een educatieve methode; je kunt gaandeweg leren om de principes en stappen van de RET bij jezélf toe te passen.

Breed inzetbaar  RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Toepasbaar op veel verschillende gebieden; bijvoorbeeld bij het aanpakken van faalangst, overspannenheid en stress, uitstelgedrag, overmatig perfectionisme, piekeren, onzekerheid, somberheid, schaamte of schuldgevoelens en woede.


Volgens RET:

  • Zijn we zelf voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor onze eigen emoties en akties.
  • Ligt aan ongezonde negatieve emoties en onproductief gedrag vaak een irrationele, niet-accepterende houding ten grondslag. Irrationele gedachten die met zo’n houding gepaard gaan bevatten meestal eisen die we stellen aan onszelf, aan anderen of aan de wereld.
  • Kunnen we leren om anders tegen moeilijkheden/ situaties aan te kijken. We kunnen een realistischere en meer flexibele houding aannemen, dat vergt wel (veel) oefening!