Het ABC van RET

“Niet de dingen zelf zijn beangstigend, maar onze gedachten daarover”. Dat is een belangrijk uitgangspunt binnen RET. Nog concreter zijn het onze niet-accepterende gedachtes die maken dat we emotioneel of gedragsmatig in de problemen komen. Met behulp van het ABC van RET kun je in kaart brengen wat: de aanleiding (A) is voor dergelijke niet-accepterende gedachtes (B) en wat de consequenties (C) ervan zijn.

A.  Aanleiding of situatie (“Activating Event”).
Noteer hier in welke situatie je emotioneel of gedragsmatig in de problemen kwam. Waar was je, met wie, wat gebeurde er?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

C.  Consequenties: Gevoelens en Gedrag (‘Consequences)’
Noteer nu het gevoel en gedrag waar je last van hebt. In termen van RET gaat het om niet-adequate gevoelens als: depressiviteit, angst, woede, schuldgevoel of schaamte. Onderscheid deze van adequate negatieve gevoelens als; verdriet, teleurstelling, bezorgdheid, irritatie, spijt. Noteer alleen de niet-adequate emoties en niet-adequaat gedrag.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

B.  Beliefs: Gedachten
Noteer nu de gedachten die leiden tot de niet-adequate negatieve gevoelens en gedragingen die je bij C hebt genoteerd. Zoek goed door en noteer naast je interpretaties vooral wat je niet-accepterende gedachtes zijn. Wat eis je van jezelf, een ander of van de omstandigheden? Zoek ook naar eventuele veroordelingen van jezelf of anderen.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________