RET-TRAINING

Praktijk gespecialiseerd in individuele REBT-therapie en cursussen en opleidingen in Rationeel-Emotieve Therapie in de provincie Groningen.


De RET methode in een notendop: REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy, is van oorsprong een klassieke vorm van cognitieve gedragstherapie en valt onder de 2e generatie cognitieve gedragstherapieën. Albert Ellis is de grondlegger van deze benadering. Alhoewel de methode rond de jaren 50 van de vorige eeuw is ontwikkeld, heeft REBT ook heden ten dage veel te bieden. Het transdiagnostische (= stoornis overstijgende) karakter van REBT en de nadruk op acceptatie en flexibiliteit maken dat REBT veel overlap vertoont met de huidige, 3e generatie cognitieve gedragstherapieën (waartoe o.a. ACT en MBCT behoren).  Sterker nog, de 3e generatie cognitieve gedragstherapieën (m.n. ACT) hebben gedeeltelijk voortgeborduurd op enkele REBT concepten. Zoals overigens REBT en de Cognitieve Therapie (CT) van Beck eveneens hebben voortgeborduurd op, en stevig verankerd zijn in, de 1e generatie gedragstherapieën (klassieke- en operante conditionering).

REBT is méér dan een therapie-model alleen. Het promoot psychologische gezondheid op diverse gebieden en wordt veelvuldig toegepast in trainings-en coachings contexten, in preventiewerk en binnen het onderwijs.

Belangrijk uitgangspunt van REBT is dat gedachten – en preciezer, onze onderliggende rigide en niet accepterende  houding – van grote invloed is op onze emoties en gedragingen. REBT leert ons om deze belemmerende en rigide houding op te sporen, om deze kritisch tegen het licht te houden en om toe te werken naar een productievere – vaak meer accepterende – houding. Op die manier kunnen we emotioneel beter reageren en op een gezonde manier onze doelen nastreven. REBT als methode is uitdagend, effectief, concreet en in het ‘hier en nu’.


Individueel  Trajecten voor werknemers en bedrijven: wil je meer grip krijgen op lastige situaties en emoties? Werk in een REBT traject aan meer emotionele stabiliteit. Een individueel REBT traject is kortdurend en met ruimte voor humor.

REBT 3-daagse  Als professional leren hoe je effectief REBT interventies in kunt zetten in je werk als psycholoog, trainer of coach? RET training verzorgt een compacte 3-daagse. Inspirerend en gedegen!

Leertherapie, supervisie of workshop op maat  Wil je leertherapie op basis van REBT? Supervisie over REBT vaardigheden of een workshop in REBT op maat? RET-training verzorgt leertherapie, supervisie en trainingen op maat; neem contact op voor overleg!